CONTENT - Öszi Gabriel - Stavebniny

O firmeStavebninyAkcieKontakt

Pažnice UNION

Pažnice Union

Technické podmienky:

  1. Tento profil je vyrobený na profilovacej linke.
  2. Mezné odchýlky prierezových rozmerov podľa normy KN 42 0121.
  3. Odchýlka priamosti je 2 mm na 1 m dĺžky profilu.
  4. Skrútenie podľa pozdĺžnej osi najviac 2° na 1 m dĺžky profilu.
  5. Medzné odchýlky steny profilu sú najviac ± 12% hrúbky.
  6. Povrch okovaný so zvyškami mazadiel z technologického procesu.
  7. Do vzdialenosti najviac 300 mm od koncov profilu je povolená deformácia a ptrep od rezu pílou.
  8. Rozvinutá šírka profilu je 350 mm.
  9. Hmotnosť profilu je 8,4 kg/m dĺžky.
  10. Dĺžka profilu na objednávku.


Statické hodnoty:

      lx = 648 cm4
      ly = 21,6 cm4
      Wx = 48,4 cm3
      Wy = 7,47 cm3
Pažnice UNION
Pažnice UNION
Pažnice UNION
Pažnice UNION
Pažnice UNION
Pažnice UNION

Certifikát preukázania zhody:

Zobrazenie certifikátu otvoríte v novom okne kliknutím na obrázok.


Certifikát preukázania zhody Certifikát preukázania zhody